25.10.2012

Pienvoimalaitos siirtyy käyttöpaikalle

Ekogenin pienvoimalaitos on siirretty tulevalle käyttöpaikalleen Taipalsaaren Saimaanharjulle. Siellä se kytketään sähkö- ja kaukolämpöverkkoihin. Testaukset todellisessa käyttöympäristössä aloitetaan marraskuun aikana. Käynnistyttyään laitos tuottaa noin 600 MWh sähköä ja 2000 MWh lämpöä vuodessa.Pienvoimalaitos on valmistunut Facorin konepajalta ja siirretty asennuspaikalleen Saimaanharjulle. Taipalsaaren kunta on tarjonnut pienvoimalaitokselle todellisen käyttökohteen, jossa sitä voidaan testata luonnollisissa olosuhteissa alkaneen lämmityskauden aikana. Syksyn ensimmäinen kirpeä pakkaspäivä antoi sopivat puitteet laitoksen asennukselle.

Laitoksen rakentaminen on tapahtunut suurelta osin paikallisena yhteistyönä, johon ovat osallistuneet:
- Rejlers Oy, Mikkeli, laitos- ja teräsrakennesuunnittelu,
- Konepaja Facor Oy, lämmönsiirtimen valmistus ja laitoksen kokoonpano,
- Metalliasennus Reijo Kiiski Oy, laitoksen teräsrakenteet, savupiiput ja asennukset,
- Ariterm Oy, biomassapoltin,
- Tekmur Oy, tulenkestävät muuraukset,
- Biowin Oy, polttoainepurkain,
- OR Welding Oy, vesikattila,
- ITM Electric Oy, automaatio,
- Dust Control Systems Oy, savukaasun puhdistin,
- Nirafon Oy, nuohoimet,
- Lappeenrannan konemetalli Oy, savukanavat,
- Saimaan eristys Oy, eristystyöt,
- Kuormaus- ja kuljetusliike Jurvanen Oy, perustustyöt.

Ekogen
23.8.2012

Ekogen testaa pienvoimalaitoksensa Taipalsaarella

Ekogen Oy ja Taipalsaaren kunta ovat sopineet uudentyyppisen pienvoimalaitoksen testaamisesta Saimaanharjun nykyisen lämpökeskuksen rinnalla. Asennustyöt tontilla alkavat välittömästi ja laitoksen koekäyttöön päästään syyskuun aikana. Laitos tulee tuottamaan lämpöä Saimaanharjun lämpöverkkoon ja sähköä alueellisen sähköverkkoon.
 
Lappeenrantalainen Ekogen Oy on kehittänyt pienvoimalaitoksen, joka käyttää puuta polttoaineena ja tuottaa 300 kW lämpöä ja 100 kW sähköä. Aluksi polttoaineena käytetään pellettiä ja myöhemmin haketta. Jatkuvaan käyttöön pyritään pääsemään tulevan lämmityskauden aikana. Ensimmäinen tämäntyyppinen laitos asennetaan testi- ja esittelykäyttöön Taipalsaarelle.
 
– Saimanharjulla saamme kokeilla todellisessa ympäristössä laitoksen toimintaa ja voimme virittää sitä edelleen vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Tämäntyyppisiä laitoksia ei ole aikaisemmin Suomessa rakennettu, joten kokemukset ovat meille arvokkaita. Kiinnostus tätä hanketta kohtaan on ollut suuri myös ulkomailla, joten varaudumme vilkkaaseen esittelysyksyyn, Ekogen Oy:n toimitusjohtaja Marko Karhunen sanoo.
– Sähköntuotanto perustuu mikroturbiiniin, jota käytetään paineilmalla. Tällä pyritään mahdollisimman häiriöttömään ja luotettavaan toimintaan. Testausvaiheen jälkeen laitoksen pitäisi toimia enimmäkseen kauko-ohjattuna, jolloin henkilökuntaa tarvitaan paikalla vain polttoaineen toimitusten aikaan ja viikottaisilla tarkastuskäynneillä. Toimenpiteitä vaativat ilmoitukset ja hälytykset voidaan ohjata valvomoon tai vaikka matkapuhelimeen, Karhunen jatkaa.

Työt rakennuspaikalla alkavat maanrakennustöillä elokuun aikana, jonka jälkeen varsinainen voimalaitos tuodaan paikalle kahdessa kontissa. Se liitetään samalla tontilla olevan lämpöekeskuksen lämpöjohtoihin ja viereisen sähkömuuntajan kautta sähköverkkoon.

Vs. kunnanjohtaja Mikko Hietamies pitää hanketta mielenkiintoisena ja oikean suuntaisena. – Haluamme tarjota mahdollisuuden uuden teknologian esille tuomiseen ja uusiutuvan energian kehittämiseen. Taipalsaarella tuotetaan jo nykyisin osa kaukolämmöstä puupolttoaineella ja tulevaisuudessa osuus saattaa entisestään kasvaa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marko Karhunen, Ekogen Oy, puh. +358 50 5342 789

28.6.2012

Ekogen sai sijoituksen Capillarylta

Capillary Oy tulee osakkaaksi lappeenrantalaiseen pienvoimalaitosta kehittävään Ekogen Oy:öön.

Ekogen tarjoaa kestävään kehitykseen perustuvia ratkaisuja, joiden avulla voidaan parantaa energiantuotannon tehokkuutta ja vähentää päästöjä. Yhtiö kehittää pienvoimalaitosta, joka tuottaa biopolttoaineista sähköä ja lämpöä. Yritys tähtää kasvaville kansainvälisille markkinoille Eurooppaan ja Aasiaan. Hajautettu energiantuotanto on alue, johon odotetaan erittäin suurta kasvua, kunhan teknologiset ja kaupalliset ratkaisut saadaan toteutettua.

 Ennen Capillaryn mukaantuloa yhtiö omistajiin kuuluu yksityishenkilöiden lisäksi Finnvera Oyj.

- Voimalaitoksen energialähteenä on biomassa. Alkuvaiheessa käytämme testaukseen puupolttoaineita, pellettiä ja haketta. Kokemusten kautta pyrimme kehittämään tekniikkaa myös muille, vaikeammille polttoaineille, kuvaa teknologiajohtaja Lasse Koskelainen Ekogen Oy:stä.

Laitoksen kokoluokka on sellainen, että sen tuotanto vastaa noin 50-100 kodin energiankulutusta. Käyttökohteina voivat olla pienteollisuuslaitokset, kiinteistöt, maatilat, kasvihuoneet ja erilaiset vapaa-ajan keskukset sekä muut lämmönkäyttäjät. Uudella teknologialla voidaan lisäksi tarjota mahdollisuus sähköntuotantoon. Taloudellisuus perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, jolla saavutetaan tuotantopuolella paras mahdollinen energiatehokkuus. Kysynnän kasvu perustuu erityisesti sähköntuotantoon ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen biopolttoaineilla.

- Olemme parhaillaan valmistamassa ensimmäistä pienvoimalaitosta. Teknologian kehittämisessä olemme heti alusta alkaen huomioineet myös logistiset näkökohdat, jolloin voimalaitos voidaan rakentaa kokoonpanotehtaalla valmiiksi ja toimittaa valmiina yksikkönä tuotantopisteeseen. Tämän kehittämämme kaltaisia ratkaisuja ei ole vielä muualla toiminnassa, joten pyrimme saamaan teknologian kansainvälisille markkinoille mahdollisimman pian. Ratkaisumme on herättänyt laajaa kiinnostusta niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja uskomme, että yrityksemme tulee kasvamaan vauhdikkaasti lähivuosina, sanoo Ekogenin toimitusjohtaja Marko Karhunen.

- Capillary Oy on Vartiaisen perheen sijoitusyhtiö jonka merkittävimmät omistukset ovat venttiileihin ja pumppuihin erikoistunut globaalisti toimiva Flowrox  sekä puun läpivärjäykseen keskittyvä CWP Coloured Woods Product. Sijoitus Ekogen Oy:hyn antaa meille mahdollisuuden olla mukana ja auttamassa Ekogenin kasvutavoitteita globaaleille markkinoille kertoo Capillary Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Vartiainen, joka on nimetty myös Ekogenin hallituksen jäseneksi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Karhunen, Ekogen Oy, puh. +358 50 5342 789


14.4.2012

Savonlinnassa uskotaan lähialueen bioenergiaan

Savonlinnan seudulla on meneillään useita mielenkiintoisia uusiutuvan energian hankkeita. Perjantaina 13.4.2012 Etelä-Savon Kauppakamarin lounaalla kuultiin monia esityksiä ajankohtaisista hankkeista.

Toimitusjohtaja Marko Karhunen kertoi hankkeesta, jolla voidaan itsenäisesti tuottaa sähköä ja lämpöä 50-100 asunnon tarpeen verran. Polttoaineena käytetään puupolttoainetta, pellettiä tai haketta. Laitos on valmistumisvaiheessa ja ensi kesänä päästään koekäyttövaiheeseen. Tehtyjen selvitysten perusteella tämän kokoluokan laitoksille on maakunnassa lukuisia kohteita erityisesti paikoissa, joissa jo nykyisin on käytössä alueellista lämmöntuotantoa. Uudella teknologialla näissä kohteissa voidaan samalla tuottaa myös sähköä. Ratkaisu parantaisi maakunnan energiatasetta, jossa oman sähköntuotanto on nykyisin vähäistä.

Professori Tapio Ranta Lappeenrannan yliopistosta esitteli bioenergian käyttöpotentiaalia valtakunnan tasolla ja erityisesti Etelä-Savon alueella. Puun käyttö energialähteenä on lisääntynyt huimasti viime vuosina. Käyttämätöntä potentiaalia on kuitenkin myös uusiin hankkeisiin. Nykyisin suuri osa alueen bioenergian varoista viedään naapurimaakuntiin tai kauemmaksi. Uusia keinoja tarvittaisin energian jalostusasteen parantamiseksi lähialueella. Hän mainitsi erityisesti pyrolyysiöljyn ja biohiilen tuotantoon tähtäävät projektit, joista toivotaan parannusta maakunnan energiateseen ja työllisyyden parantamiseen. Mahdollisuuksia on selvitetty maakunnan bioenergian kehittämisohjelmassa.

Toimitusjohtaja Seppo Rasimus Saimatec Engineering Oy:stä kertoi uudesta hakkeen syöttöteknologiasta,  jolla voidaan parantaa hakkeen syötön varmuutta lämpölaitoksissa. On osoittautunut, että polttoaineen syöttö on suurin luotettvuutta heikentävä tekijä haketta käyttävissä laitoksissa. Esitetyn keksinnön avulla polttoaineen syöttöön liittyviä ongelmia voidaan vähentää.

One1 -yhtiö edustaa uudentyyppistä toimintamallia lähienergiaratkaisujen toteuttamiseksi, joista kertoi kehitysjohtaja Harri Kemppi. Yhtiön takana ovat mm. Sitra ja Cleantech Invest. Yhtiö toimii projektien kehittäjänä tarjoten kohteisiin soveltuvia kokonaisratkaisuja. Näihin kuuluvat selvitykset, laiteratkaisut, projektipalvelut, tietojärjestelmät. Tavoitteena on löytää kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuvat retkaisut.

Yrittäjä Matti Hämäläinen Itä-Savon Lähienergia Oy:stä kertoi käytännön kokemuksia lämpöyrittäjän työstä ja meneillään olevasta selvityksestä, jossa tutkitaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon mahdollisuuksista pienissä kohteissa.

1.2.2012

Ekogen pienvoimalaitos tuottaa lähienergiaa

Lähienergia on uusi ekologinen tapa tuottaa energiaa. Se tukee omavaraista tuotantoa, jossa energia saadaan paikallisista resursseista, esimerkiksi bioenergian avulla. Tähän asti sillä on tarkoitettu lähinnä lämpöenergian tuottamista paikallisiin tarpeisiin. Lähitulevaisuudessa yhteistuotannon avulla voidaan saada myös sähköä omaan käyttöön tai verkkoon syötettäväksi.

Lappeenrantalainen Ekogen Oy on kehittänyt pienvoimalaitoksen, jolla voidaan tuottaa sekä sähkö että lämpö kohteeseen, joka vastaa noin 50-100 asunnon energiantarvetta. Yleisesti tällainen kohde on liitetään sähköverkkoon, josta saadaan tarvittava huippu- ja täydennysenergia. Lämmitysenergia saadaan talteen lämpimänä vetenä ja se voidaan kytkeä olemassa olevaan lämmitysverkkoon tai kaukolämpöverkkoon.

Voimakoneena on mikroturbiini. Laitoksella voidaan tuottaa noin 600 MWh sähköä ja yli 2000 MWh lämpöä vuodessa. Polttoaineena käytetään puuhaketta tai pellettiä. Täydellä teholla toimiessaan laitos käyttää vuorokaudessa noin 13 kuutiometriä haketta tai 2,5 tonnia pellettiä.

Polttoaine poltetaan tulipesässä yli 1000 asteen lämpötilassa, mikä takaa parhaan mahdollisen palamistuloksen ja tuottaa puhtaat savukaasut. Laitoksen varustukseen kuuluu nykyaikainen mittaus- ja automaatiolaitteisto, jonka avulla valvonta ja käyttö voidaan toteuttaa paikallisesti tai kaukovalvontana.

Pienvoimalan avulla voidaan alentaa energianhankinnan kustannuksia ja ottaa askel kohti omavaraista, päästötöntä energiahuoltoa. Laitos soveltuu käytettäväksi lämpöyrittäjäkohteissa ja vastaavissa laitoksissa, joissa halutaan lämmön lisäksi tuottaa myös sähköenergiaa. Metsäenergiaa käyttävä laitos saa tuottamalleen sähkölle syöttötariffin mukaisen korvauksen. Edullisinta tuotanto on kuitenkin silloin, jos tuotettu sähkö voidaan käyttää itse ostosähkön korvaamiseen.

Pellettikäyttöinen pienvoimalaitos sopii 20x20 metrin rakennuspaikalle. Laitos on tehdasvalmisteinen ja toimitetaan kahdessa kontissa asennuspaikalle.

9.1.2012

Ekogen ja Facor yhteistyöhön

Ekogen Oy on sopinut lappeenrantalaisen Konepaja Facor Oy:n kanssa pienvoimalaitoksen loppukokoonpanosta ja lämmönsiirtimen valmistamisesta. Tavoitteena on saada pienvoimalaitos koekäyttöön huhtikuussa 2012.