2.2.2011

Tekes rahoittaa pienvoimalan rakentamisen

Tekes on myöntänyt Ekogen Oy:lle rahoitusta tammikuussa 2011 suunnitteilla olevan demovoimalan rakentamiseen.

Hankkeessa rakennetaan demokäyttöön pienvoimalaitos, joka tuottaa 100 kW sähköä ja 300 kW lämpötehoa. Testausvaiheessa polttoaineena käytetään aluksi pellettiä ja myöhemmässä vaiheessa haketta. Demolaitoksen tarkoituksena on todistaa teknologian toimivuus ja mitata siitä syntyvät päästöt.

Laitos valmistuu koekäyttövaiheeseen vuoden 2012 alussa.