14.4.2012

Savonlinnassa uskotaan lähialueen bioenergiaan

Savonlinnan seudulla on meneillään useita mielenkiintoisia uusiutuvan energian hankkeita. Perjantaina 13.4.2012 Etelä-Savon Kauppakamarin lounaalla kuultiin monia esityksiä ajankohtaisista hankkeista.

Toimitusjohtaja Marko Karhunen kertoi hankkeesta, jolla voidaan itsenäisesti tuottaa sähköä ja lämpöä 50-100 asunnon tarpeen verran. Polttoaineena käytetään puupolttoainetta, pellettiä tai haketta. Laitos on valmistumisvaiheessa ja ensi kesänä päästään koekäyttövaiheeseen. Tehtyjen selvitysten perusteella tämän kokoluokan laitoksille on maakunnassa lukuisia kohteita erityisesti paikoissa, joissa jo nykyisin on käytössä alueellista lämmöntuotantoa. Uudella teknologialla näissä kohteissa voidaan samalla tuottaa myös sähköä. Ratkaisu parantaisi maakunnan energiatasetta, jossa oman sähköntuotanto on nykyisin vähäistä.

Professori Tapio Ranta Lappeenrannan yliopistosta esitteli bioenergian käyttöpotentiaalia valtakunnan tasolla ja erityisesti Etelä-Savon alueella. Puun käyttö energialähteenä on lisääntynyt huimasti viime vuosina. Käyttämätöntä potentiaalia on kuitenkin myös uusiin hankkeisiin. Nykyisin suuri osa alueen bioenergian varoista viedään naapurimaakuntiin tai kauemmaksi. Uusia keinoja tarvittaisin energian jalostusasteen parantamiseksi lähialueella. Hän mainitsi erityisesti pyrolyysiöljyn ja biohiilen tuotantoon tähtäävät projektit, joista toivotaan parannusta maakunnan energiateseen ja työllisyyden parantamiseen. Mahdollisuuksia on selvitetty maakunnan bioenergian kehittämisohjelmassa.

Toimitusjohtaja Seppo Rasimus Saimatec Engineering Oy:stä kertoi uudesta hakkeen syöttöteknologiasta,  jolla voidaan parantaa hakkeen syötön varmuutta lämpölaitoksissa. On osoittautunut, että polttoaineen syöttö on suurin luotettvuutta heikentävä tekijä haketta käyttävissä laitoksissa. Esitetyn keksinnön avulla polttoaineen syöttöön liittyviä ongelmia voidaan vähentää.

One1 -yhtiö edustaa uudentyyppistä toimintamallia lähienergiaratkaisujen toteuttamiseksi, joista kertoi kehitysjohtaja Harri Kemppi. Yhtiön takana ovat mm. Sitra ja Cleantech Invest. Yhtiö toimii projektien kehittäjänä tarjoten kohteisiin soveltuvia kokonaisratkaisuja. Näihin kuuluvat selvitykset, laiteratkaisut, projektipalvelut, tietojärjestelmät. Tavoitteena on löytää kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuvat retkaisut.

Yrittäjä Matti Hämäläinen Itä-Savon Lähienergia Oy:stä kertoi käytännön kokemuksia lämpöyrittäjän työstä ja meneillään olevasta selvityksestä, jossa tutkitaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon mahdollisuuksista pienissä kohteissa.