1.2.2012

Ekogen pienvoimalaitos tuottaa lähienergiaa

Lähienergia on uusi ekologinen tapa tuottaa energiaa. Se tukee omavaraista tuotantoa, jossa energia saadaan paikallisista resursseista, esimerkiksi bioenergian avulla. Tähän asti sillä on tarkoitettu lähinnä lämpöenergian tuottamista paikallisiin tarpeisiin. Lähitulevaisuudessa yhteistuotannon avulla voidaan saada myös sähköä omaan käyttöön tai verkkoon syötettäväksi.

Lappeenrantalainen Ekogen Oy on kehittänyt pienvoimalaitoksen, jolla voidaan tuottaa sekä sähkö että lämpö kohteeseen, joka vastaa noin 50-100 asunnon energiantarvetta. Yleisesti tällainen kohde on liitetään sähköverkkoon, josta saadaan tarvittava huippu- ja täydennysenergia. Lämmitysenergia saadaan talteen lämpimänä vetenä ja se voidaan kytkeä olemassa olevaan lämmitysverkkoon tai kaukolämpöverkkoon.

Voimakoneena on mikroturbiini. Laitoksella voidaan tuottaa noin 600 MWh sähköä ja yli 2000 MWh lämpöä vuodessa. Polttoaineena käytetään puuhaketta tai pellettiä. Täydellä teholla toimiessaan laitos käyttää vuorokaudessa noin 13 kuutiometriä haketta tai 2,5 tonnia pellettiä.

Polttoaine poltetaan tulipesässä yli 1000 asteen lämpötilassa, mikä takaa parhaan mahdollisen palamistuloksen ja tuottaa puhtaat savukaasut. Laitoksen varustukseen kuuluu nykyaikainen mittaus- ja automaatiolaitteisto, jonka avulla valvonta ja käyttö voidaan toteuttaa paikallisesti tai kaukovalvontana.

Pienvoimalan avulla voidaan alentaa energianhankinnan kustannuksia ja ottaa askel kohti omavaraista, päästötöntä energiahuoltoa. Laitos soveltuu käytettäväksi lämpöyrittäjäkohteissa ja vastaavissa laitoksissa, joissa halutaan lämmön lisäksi tuottaa myös sähköenergiaa. Metsäenergiaa käyttävä laitos saa tuottamalleen sähkölle syöttötariffin mukaisen korvauksen. Edullisinta tuotanto on kuitenkin silloin, jos tuotettu sähkö voidaan käyttää itse ostosähkön korvaamiseen.

Pellettikäyttöinen pienvoimalaitos sopii 20x20 metrin rakennuspaikalle. Laitos on tehdasvalmisteinen ja toimitetaan kahdessa kontissa asennuspaikalle.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti