28.6.2012

Ekogen sai sijoituksen Capillarylta

Capillary Oy tulee osakkaaksi lappeenrantalaiseen pienvoimalaitosta kehittävään Ekogen Oy:öön.

Ekogen tarjoaa kestävään kehitykseen perustuvia ratkaisuja, joiden avulla voidaan parantaa energiantuotannon tehokkuutta ja vähentää päästöjä. Yhtiö kehittää pienvoimalaitosta, joka tuottaa biopolttoaineista sähköä ja lämpöä. Yritys tähtää kasvaville kansainvälisille markkinoille Eurooppaan ja Aasiaan. Hajautettu energiantuotanto on alue, johon odotetaan erittäin suurta kasvua, kunhan teknologiset ja kaupalliset ratkaisut saadaan toteutettua.

 Ennen Capillaryn mukaantuloa yhtiö omistajiin kuuluu yksityishenkilöiden lisäksi Finnvera Oyj.

- Voimalaitoksen energialähteenä on biomassa. Alkuvaiheessa käytämme testaukseen puupolttoaineita, pellettiä ja haketta. Kokemusten kautta pyrimme kehittämään tekniikkaa myös muille, vaikeammille polttoaineille, kuvaa teknologiajohtaja Lasse Koskelainen Ekogen Oy:stä.

Laitoksen kokoluokka on sellainen, että sen tuotanto vastaa noin 50-100 kodin energiankulutusta. Käyttökohteina voivat olla pienteollisuuslaitokset, kiinteistöt, maatilat, kasvihuoneet ja erilaiset vapaa-ajan keskukset sekä muut lämmönkäyttäjät. Uudella teknologialla voidaan lisäksi tarjota mahdollisuus sähköntuotantoon. Taloudellisuus perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, jolla saavutetaan tuotantopuolella paras mahdollinen energiatehokkuus. Kysynnän kasvu perustuu erityisesti sähköntuotantoon ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen biopolttoaineilla.

- Olemme parhaillaan valmistamassa ensimmäistä pienvoimalaitosta. Teknologian kehittämisessä olemme heti alusta alkaen huomioineet myös logistiset näkökohdat, jolloin voimalaitos voidaan rakentaa kokoonpanotehtaalla valmiiksi ja toimittaa valmiina yksikkönä tuotantopisteeseen. Tämän kehittämämme kaltaisia ratkaisuja ei ole vielä muualla toiminnassa, joten pyrimme saamaan teknologian kansainvälisille markkinoille mahdollisimman pian. Ratkaisumme on herättänyt laajaa kiinnostusta niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja uskomme, että yrityksemme tulee kasvamaan vauhdikkaasti lähivuosina, sanoo Ekogenin toimitusjohtaja Marko Karhunen.

- Capillary Oy on Vartiaisen perheen sijoitusyhtiö jonka merkittävimmät omistukset ovat venttiileihin ja pumppuihin erikoistunut globaalisti toimiva Flowrox  sekä puun läpivärjäykseen keskittyvä CWP Coloured Woods Product. Sijoitus Ekogen Oy:hyn antaa meille mahdollisuuden olla mukana ja auttamassa Ekogenin kasvutavoitteita globaaleille markkinoille kertoo Capillary Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Vartiainen, joka on nimetty myös Ekogenin hallituksen jäseneksi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Karhunen, Ekogen Oy, puh. +358 50 5342 789


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti